Sanace betonu, železobetonu a zdiva

Textové pole: Sanace

Tlakové, beztlakové, výplňové, zpevňující, proti vlhkosti, silové, materiály polyuretan, epoxid, cementové a vápenné suspenze

Textové pole: Injektáže
Textové pole: Statické zajištění stropů Hurdis

Opravy poruch stropů Hurdis

Textové pole: Táhla, lana, piloty heli pile, systém kotev a táhel statical, zesilování uhlíkovými lamelami, zesilování pomocí  torkretů

Statika staveb

Vítejte na stránkách společnosti

C&W Consulting s.r.o.

Činnosti společnosti

Izolace

Hydroizolační stěrky a nátěry, krystalizační nátěry, standardně modifikované pásy

TOPlist