Textové pole: Sanace stropních konstrukcí ze stopních desek Hurdis -odstranění nebezpečí destrukce.

Tato technologie byla vyvinuta ve spolupráci s VUT FAST Brno a TU VŠB Ostrava.

Technologie je založena na scelení stropních desek Hurdis, kterého se docílí vyplněním komor stropních desek polyuretanovou pryskyřicí.

Před vlastní sanací se na porušené stropní konstrukci provede diagnostický průzkum magnetickou a endoskopickou metodou. Který má za úkol stanovit polohu nosníků v konstrukci a určí stav poškození stropnic z vnitřní strany. Průzkum dutin je zaměřen především na trhliny ve svislých stojinách. Výsledkem průzkumu je návrh sanace stropní konstrukce ve kterém je stanoven počet vrtů určených pro vyplnění komor včetně jejich rozmístění v ploše konstrukce, dále pak sytém podpěr stropní konstrukce v době před realizací sanace a v čase jejího průběhu. 

Postup sanace: 
Stropní konstrukce určená k sanaci se podstojkuje (podepře). Komory stropnic se navrtají podle určení průzkumu. Průměr vrtů je 10mm vrty se provádí vrtáním bez příklepu. Vrty slouží jako injektážní otvory pro vyplnění komory po celé délce a v celém průřezu. Vyplňují se z pravidla dvě komory každé stropnice. Výplňová injektáž je prováděna beztlakově. Polyuretanová pryskyřice vytvoří v komoře spojovací můstek mezi stěnami ohroženými vznikem trhlin. Takto vyplněná stropnice Hurdis má dostatečně únosný profil odolný proti oddělení spodní desky stropnice. Po Provedení sanace  jsou injektážní otvory zaslepeny cementovou maltou se štukovou vrstvou.

Vítejte na stránkách společnosti

C&W Consulting s.r.o.

Opravy poruch stropů Hurdis

TOPlist