Textové pole: Tento typ opravy se používá například při  poškození konstrukcí:
Trhliny a praskliny v konstrukcích, poškozená izolace, průniky kapalin a plynů, nesoudržnost zemin apod. 

Pro injektáž používáme různé druhy čerpadel - pístová, šneková, membránová. 

Injektážní práce se rozlišují například podle použitých materiálů, každý materiál má jiné vlastnosti a na základě této skutečnosti je používány různé druhy materiálů dle požadovaných konečných vlastností prováděné práce či konstrukce.

Injektáž epoxidovými hmotami 
·  Injektáž polyuretanovými hmotami
·  Injektáž materiály na silikátové bázi
·  Injektáž cementovými hmotami
·  Injektáž  jinými minerálními materiály

Dále se dají roztřídit podle druhu prováděné injektáže:
·  stabilizaci jemně zrnitých půd (jemný písek, prach)
·  injektáž trhlin
·  injektáž těsnicích stěn
·  injektáž zdiva – vytvoření horizontální clony proti vzlínající vlhkosti
·  rubová injektáž konstrukcí v pozemním a dopravním stavitelství

Vítejte na stránkách společnosti

C&W Consulting s.r.o.

Injektáže

TOPlist