Textové pole: Statické zajištění objektů
Při provádění statického zajištění firma používá nejčastěji systém injektáží v kombinaci s kotvami, ocelovými táhly a lany.

Používané systémy: 
·  Kotvy a táhla firmy Stati-CAL.
·  Mikropiloty firmy Stati-CAL.
 Injekční a kotevní systémy firmy CarboTech Bohemia s.r.o.

Stabilizace a obnovení funkčnosti použitím kotev a kleštin - Stati-CAL a pilot Heli-PILE Kotva-CAL. Původně byly tyto kotvy vynalezeny  ve spolupráci s British Rail a to pro kotvení čel a mostních kleneb. Dnes jsou však široce uplatňovány všude tam, kde se požaduje  jednoduché a ekonomické řešení. Kotva-CAL je také plně použitelná pro kotvení v běžném zdivu a to konkrétně pro kotvení skrze prasklinu nebo připevnění odklánějící se stěny. 
Kotva  je výztuž o průřezu 8mm, která je vyrobena z nerezové oceli 304 ( X5CrNi 18-10)v kombinace se zálivkou Stati-CAL 30N.Tato zálivka je snadno pumpovatelná,  tixotropní a při tuhnutí dochází k mírnému zvětšení objemu.  

Instalace těchto kotev probíhá skrze vyvrtané otvory průřezu 12-16mm. Zde je téměř vyloučena možnost potencionálního poškození struktury zdiva, přičemž instalace je rychlá a probíhá v podstatě z vnějšku budov, takže není omezen provoz budovy při opravě. Kotva-CAL má jen jedno omezení a to je délka vrtu do kterého může být aplikována. V běžných číslech tzn. cca 1500mm a to z důvodu omezené výroby SDS vrtáků v průřezech 12-16mm. Další možností pak je jádrové vrtání, které může dosáhnout délek o něco větších. 

Spolupráce zálivky Stati-CAL a Kotvy-CAL 8mm vytváří ideální podmínky při opravách. Přestože je Stati-CAL 30N velmi pevným materiálem ( >30 N/mm2 ), tak ve spolupráci s pružným a elastickým materiálem Kotvy-CAL je umožněn určitý stupeň pohybu opravené struktury zdiva. A jak dokazují naše zkušenosti je pohyb zdiva zárukou k jeho dlouhověkosti. Velmi pevné kotevní prvky zastavující pohyb zdiva mohou  ve svém důsledku akumulovat problém, který může vyústit až v katastrofu. Stati-CAL 30N  je navržena v takovém složení, aby měla tixotropní vlastnosti. Což znamená, že pod mírným tlakem výplní kaverny a jiné možné prostory ve vrtu a zároveň při aplikacích nad hlavou nestéká. Aplikace těchto kotev byla vynalezena tak aby mohla proběhnou pomocí lehké aplikační pistole s nástavci. Zálivka Stati-CAL 30N je aplikována do vrtů pod tlakem ruční pistole a díky tomuto malému tlaku je jí umožněno vyplnit všechny prostory a to i okolo vrtu ve zdivu. 
· Rychlá a snadná instalace.
· Cementová nebo vápenná zálivka vyplní i okolí vrtu.
· Lehké instalační vybavení.
· Silné přesto flexibilní spojení.
· Minimální poškození budovy.

Heli-PILE
Mikropiloty byly navrženy s tvarem podobným šroubovitým kotvám a táhlům. Jelikož jsou technologie výroby odlišné od technologie výroby kotev, byl vynalezen tvar, který se sice odlišuje od výchozího modelu, ale jeho vlastnosti jsou  velice příznivé. Instalace Heli-PILE je při použití lehké techniky velice snadná. Díky svému tvaru přenáší zatížení ní působící skrze své 3 vytvarovaná křidélka pod úhlem do okolního substrátu.Tvar způsobuje při aplikaci kompresy okolí a tak zvětšuje efektivní průměr piloty - kónicky. Tření na povrchu mikropiloty je  vysoké díky kompresy okolí a mechanickému efektu křidélek. Konečné zatížení piloty je velice zvýšené díky výše jmenovanému konickému efektu komprese okolí. Vyvolané zatížení, ať už v tlaku či tahu je stejnoměrně roznášeno po celé délce piloty. Heli-PILE je vyráběn v základní délce 1m a Ř 72mm. Jeho instalace skrze podlahu či základy se obejde bez větších poškození stávajících konstrukcí. Jestliže je potřeba větší délky je možné jednoduše nastavovat jednotlivé piloty až do požadované délky pomocí závitové tyče. Při zakládání můžou být Heli-PILE užity také pro zvětšení únosnosti základů a díky lehké aplikační technice je jejich použití snadné i na těch nejmokřejších stavbách. Díky tvaru je Heli-PILE použitelný i v tahu. Tato vlastnost je pak využitelná pro stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a tam kde můžeme očekávat působení tahové složky.

Vítejte na stránkách společnosti

C&W Consulting s.r.o.

Statika staveb

TOPlist